Södertälje Sjukhus – Parkeringsgarage

Södertälje Sjukhus – Parkeringsgarage

Innovapro har fått i uppdrag att leda projekteringen och installationsledningen av ett nytt Parkeringshus vid Södertälje sjukhus med 209 platser, varav 11 handikapplatser inomhus, 2 utomhus och 3 MC-platser. Projektet kompliceras av logistiska skäl invid akutinfarten för ambulanser samt av att en bergvämeanläggning ska anordnas under garaget. Beställare är BetonmastHaere och byggherre är Locum. Projektet startar i juni 2018 och pågår till 2019.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Senaste inlägg

innovapro ikonen mörk

Företaget bedriver konsultverksamhet inom områdena Projektledning, Projekteringsledning, Installationsledning samt inköp och upphandling.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Populära Inlägg