Referensgrupp AMA – Svensk Byggtjänst

Referensgrupp AMA – Svensk Byggtjänst

Svensk byggtjänst väljer ut referensgrupper för framtagandet av  AMA och AMA-nytt. Särskilt inbjudna deltagare som representerar ett urval av byggbranschens  alla aktörer deltar i detta arbete och kommer med input och synpunkter på innehållet i de båda verken. Rickard Borg är invald i dessa referensgrupper och bidrar därför med relevanta synpunkter vid utvecklingen av AMA.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Senaste inlägg

innovapro ikonen mörk

Företaget bedriver konsultverksamhet inom områdena Projektledning, Projekteringsledning, Installationsledning samt inköp och upphandling.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Populära Inlägg