Svensk Byggtjänst - AMA referensgrupp 2014

Uppdaterad: 20 jul 2018


Innovapro deltar i referensgruppen för HusAMA14 och AMA-Nytt. Beskrivningar och krav som finns i AMA förnyas i ett omfattande arbete i nära samarbete med branschens företrädare genom referensgrupper och remissinstanser. Det är också en garanti för att innehållet i AMA är förankrat och accepterat av hela branschen. Läs mer om AMA - verktyget för kommunikation här.