AMA i Projekteringen - Svensk Byggtjänst

Uppdaterad: 20 jul 2018


Rickard Borg är inbjuden till AMA-konventet den 25 februari 2016 och ska tala om hur AMA användes i projektet Mall of Scandinavia. Läs mer hos Byggtjänst. Hur utnyttjades AMA i projekteringen? Hur hanteras AMA i upphandlingstexter jämfört med kontraktets krav på kvalitet? AMA som bas kontra leverantörens anvisningar. Internationella erfarenheter av AMA i projektet, samt en rad andra intressanta aspekter kommer att beröras.