SBUF uppföljning Brandskydd under byggtiden

Uppdaterad: 20 jul 2018


Uppföljning på SBUF-projekt Brandskydd under byggtiden. Innovapro deltar i referensgruppen för brandskydd under byggtiden. Syftet med detta projekt är att producera en film som på ett lättöverskådligt och pedogogiskt sätt redogör för brandriskerna som finns under byggtiden och hur dessa kan hanteras och undvikas. Filmen ska ge råd och anvisningar gällande regelverken, statistik med exempel, utbildningsbehov, höga byggnader, brandfarliga varor, släckutrustning, heta arbeten, samt sprinkler och brandlarm. Filmen ska färdigställas början av 2015.