Kontrollansvarig enligt PBL

Innovapro erbjuder nu även tjänsten Kontrollansvarig enligt PBL. Rickard Borg är nu certifierad med behörighet K. För byggprojekt med krav på lov eller anmälan fordras en Kontrollansvarig enligt PBL, Plan- och bygglagen. Den Kontrollansvarige ska styrka sin kompetens genom ett certifikat utfärdat enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2011:14 KA4/5).


Läs mer om vad det innebär att vara certifierad KA enl PBL:

https://www.sp.se/sv/index/services/ka_sida/Sidor/default.aspx