Referensgrupp AMA - Svensk Byggtjänst

Uppdaterad: 20 jul 2018

Svensk byggtjänst väljer ut referensgrupper för framtagandet av  AMA och AMA-nytt. Särskilt inbjudna deltagare som representerar ett urval av byggbranschens  alla aktörer deltar i detta arbete och kommer med input och synpunkter på innehållet i de båda verken. Rickard Borg är invald i dessa referensgrupper och bidrar därför med relevanta synpunkter vid utvecklingen av AMA.