Referensgrupp AMA - Svensk Byggtjänst

Uppdaterad: 20 jul 2018

Svensk byggtjänst väljer ut referensgrupper för framtagandet av  AMA och AMA-nytt. Särskilt inbjudna deltagare som representerar ett urval av byggbranschens  alla aktörer deltar i detta arbete och kommer med input och synpunkter på innehållet i de båda verken. Rickard Borg är invald i dessa referensgrupper och bidrar därför med relevanta synpunkter vid utvecklingen av AMA.

Kontakta oss

Rickard Borg   |   076-4185777     |   rickard.borg@innovapro.se

Linda Borg       |  072-2445466      |       linda.borg@innovapro.se

Libbyvägen 8, 184 94 Åkersberga

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se