Tf Teknikchef på JM Entreprenad

Uppdaterad: 20 jul 2018


Innovapro har fått uppdraget att hjälpa JM Entreprenad att som TF Teknikchef samordna och leda teknikgruppen bestående av Installationssamordnare och Projekteringsledare. Uppdraget innefattar projektledning i tidiga skeden, anbudsskeden och i pågående projekt. Läs mer om JM Entreprenad.