Colonia 2 - Studentlägenheter och lokaler i Linköping

Innovapro har fått i uppdrag att leda projekteringen av system- och bygghandlingar av 374 studentlägenheter och lokaler i Linköping inkl finplanering och geoenergilager. Projektet benämns Colonia 2. Beställare är BetonmastHaere och byggherre är Byggvesta. Projektet startar i juni 2018 och pågår till 2019. Läs mer