Aktiv skola

Uppdaterad: 8 mar 2019

Stiftelsen Aktiv Skola arbetar med socialt entreprenörskap. De brinner för att skapa en bättre skola i Sverige och har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning.

Innovapro stöttar Aktiv skola för att ge barn och ungdomar en bra start i livet. Läs mer på www.aktivskola.org