SBUF - Brandskydd under byggtiden

Uppdaterad: 20 jul 2018


SBUF-Projekt Brandskydd under byggtiden. Rickard Borg har 2012 deltagit i framtagandet av hur brand och brandskydd under byggtiden ska hanteras och förslag till åtgärder vidtas för att minska riskerna. Syftet med utredningen är att ge råd och anvisningar till både beställare och entreprenörer. SP Trätek, Brandskyddslaget, NCC, Peab och Skanska deltog. Läs rapporten här.

Kontakta oss

Rickard Borg   |   076-4185777     |   rickard.borg@innovapro.se

Linda Borg       |  072-2445466      |       linda.borg@innovapro.se

Libbyvägen 8, 184 94 Åkersberga

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se