SENASTE PROJEKT

Colonia 2 – Studentbostäder, garage och kommersiella lokaler

Projekteringsledning i totalentreprenad åt entreprenören Betonmasthaehre och byggherren Byggvesta. Upprättande av bygglovshandlingar, systemhandlingar och bygghandlingar.

 

I Linköping, på bara ett par minuters avstånd från campus, projekterar och utförs "Colonia 2" med 374 studentlägenheter. De nya lägenheterna kommer att fördelas på sju huskroppar norr respektive söder om det befintliga beståndet. I norr byggs ett punkthus och två lamellhus på ett gemensamt garage och i söder byggs ett punkthus samt tre lamellhus. I lamellhusen finns studentlägenheter om 1–3 rok på 25–43 kvm. I punkthusen finns något större lägenheter, till största delen 2–3 rok om 39–56 kvm.

Innovapro och Rickard Borg levererar tjänster som är unika. Kombinationen av tekniskt kunnande, tydlighet, och ordning och reda levererade på ett ödmjukt sätt inger respekt och förtroende. Detta är egenskaper som jag värdesätter högt. Jag rekommenderar gärna Rickard till andra kunder, men helst vill jag behålla honom själv.”

Marcus Garheden, VD, BETONMASTHAEHRE STOCKHOLM AB

Beställare

Betonmasthaehre Sverige AB

Byggherre 

Byggvesta AB

Projekttid 

2018-2021

Kontraktsumma 

390 Mkr