AKTUELLT

Varje år får fler än 60 000 personer i Sverige ta emot ett cancerbesked, ett besked som förändrar livet för både den drabbade och för familj, vänner och kollegor. Alla drabbas av cancer, på ett eller annat sätt. Men tack vare det livsviktiga stödet från företag och privatpersoner kan Cancerfonden fortsätta finansiera Sveriges främsta cancerforskning – forskning som bidrar till att allt fler överlever cancer.


Sportlotteriet är den svenska idrottens eget rikslotteri. Lotteriet anordnas sedan 1997 av idrottsrörelsen genom samarbetsorganet Sportalliansen Sverige, en ideell förening vars medlemmar är svenska idrottsförbund och idrottsföreningar.

Sportlotteriet-konceptet är ett unikt koncept utvecklat av idrotten för idrotten och vi har sedan starten genererat över 250 miljoner kronor till glädje för idrottande barn och ungdomar i Sverige.

Den svenska idrottens lotteri | Sportlotteriet

Giving People arbetar med akut hjälp av mat och andra viktiga förnödenheter. Organisationen har sedan starten i september 2013 förmedlat ett stort antal matkassar, kläder, skor och hygienartiklar till barnfamiljer över hela Sverige.

De vill genom sitt arbete:

  • hjälpa barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet.

  • förebygga att barnfamiljer hamnar i ekonomisk utsatthet.

  • motverka utanförskap och sociala klyftor.

  • påverka samhället till exempel skolor och föreningar genom att belysa och prata om barnfattigdom.

  • skapa debatt kring barnfattigdom och påverka de styrande politikerna.

Innovapro är sponsor och bidrar ekonomiskt till att stötta barnfamiljer i Sverige.