AKTUELLT

Arbetet fortskrider med nya multihallen i Åkersberga. Nu har första etappen av bottenplattan gjutits. Härlig känsla!


I Österåkers kommun ska det kommunala fastighetsbolaget Armada

kommunfastigheter låta uppföra en ny multihall om ca 13 000 kvadratmeter BTA.

Den nya multihallen ska förstärka varumärket Österåkers kommun och vara en

anläggning man väl känner till och önskar besöka. Målet är att skapa en funktionell

anläggning med goda träningsmöjligheter som ökar boendekvalitén och hälsan i

kommunen. Den ska fungera för olika typer av aktiviteter och träningsformer samt

uppfylla de krav som ställs för respektive idrott vid tävlingar på olika nivåer. Målet

är också är att skapa en funktionell och flexibel mötesplats för alla åldrar som kan

bidra till en social samvaro och ett aktivt liv.

Hallen kommer att bli kommunens huvudarena för inomhusidrotter och ca 2 200

personer ska kunna vistas i anläggningen samtidigt vid t.ex. idrottsevenemang.

Multihallen ska vara en miljövänlig och hälsofrämjande byggnad som ska byggas

med hållbara lösningar och materialval för att minska klimatpåverkan, vara enkel

att sköta och vara kostnadseffektiv ur drift- och underhållssynpunkt. Den ska

utformas för att sikta på att klassas som Miljöbyggnad Silver.


Innovapro har fått uppdraget av totalentreprenören In3prenör att som Projekteringsledare genomföra projekteringen av program-, system- och bygghandlingar.


Läs mer här:

http://www.osteraker.se/boendemiljo/planarbeteochbyggprojekt/aktuellabyggprojekt/aktuellabyggprojekt/osterakersnyamultihallenplatsforlivochrorelse.4.1a3b99791677e169bac5e9.html


https://in3prenor.se/2019/10/10/in3prenor-bygger-osterakers-nya-multihall/


Innovapro har fått uppdraget av Betonmast att leda projekteringen av om- och tillbyggnaden av Spångagårdens äldreboende i Torshälla. Tillbyggnaden innehåller 20 st boenderum samt gemensamma utrymmen. Ombyggnaden innehåller 44 st boenderum, gemensamma utrymmen, kontors- och personalutrymmen samt förråd. Tillbyggnaden innehåller 20 boenderum, tillagningskök och gemensamma aktivitetsutrymmen. Projektet omfattar en totalyta på cirka 7600 kvadratmeter. Beräknad inflyttning är sommaren 2022. Entreprenadsumman uppgår till 115 Mkr

Läs mer här: https://www.betonmast.se/projekt/spangagarden-eskilstuna/
Illustration: Tyrens